Çalılar

Düzce ovasının bereketli toprakları üzerinde,
3 bölgede 7 farklı lokasyonda 600.000 m² üretim kapasitesine sahibiz.